Onze sponsors & vrienden

De Molenwiek is de enige school in Atlanta en omstreken die Nederlandse taal- en cultuur onderwijs verzorgt. Daarnaast biedt de Molenwiek een unieke gelegenheid voor Nederlandse en Vlaamse kinderen en hun ouders om elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren. Wij zijn daar trots op en willen dit unieke concept graag waarborgen voor de toekomst.

Daarnaast is ons uitgangspunt dat de Molenwiek zo toegankelijk mogelijk gemaakt moet worden voor iedereen. Wij willen niet dat het lesgeld een belemmering vormt voor het eventueel volgen van Nederlandse taal – en cultuur lessen door kinderen.

Helaas dekt de huidige jaarlijkse ouderbijdrage niet al onze kosten. Dit is een van de redenen dat wij onze sponsorgelden hard nodig hebben. Zeker na het wegvallen van de subsidie van de Nederlandse overheid!

Draagt u de Molenwiek ook een warm hart toe en wilt u ook dat kinderen in Atlanta en omgeving kunnen blijven profiteren van deze unieke school steun ons dan!

Dit kan op 2 manieren, sponsoring of wordt een vriend van de Molenwiek...

Your donation to de Molenwiek can help us maintain the quality of our Dutch language and culture program for Atlanta’s children. De Molenwiek is a 501(c)3 organization. Your donations are tax-deductible.

Vrienden

Word een vriend van de Molenwiek...alle kleintje beetjes helpen…..

Een donatie aan de Molenwiek helpt ons de kwaliteit en het aanbod van Nederlands taal en cultuur onderwijs hier in Atlanta te handhaven. Dit kan op velerlei manieren.

U kunt te alle tijden een check sturen naar:
de Molenwiek
1000 Hedgerose Lane
Alpharetta, GA 30075

Familie en vrienden woonachtig in Nederland kunnen hun gift overmaken op rekeningnummer NL28ABN050.88.52.293 t.n.v. Stichting NTC de Molenwiek.

Make a donation - every dollar helps:

Your donation to de Molenwiek can help us maintain the quality of our Dutch language and culture program for Atlanta’s children. De Molenwiek is a 501(c)3 organization. Your donations are tax-deductible.

Please send your check to:
de Molenwiek
1000 Hedgerose Lane
Alpharetta, GA 30075

Your employer may have a gift matching program in place, allowing you to double the impact of your gift. Please click here for more information on gift matching.

Or use Paypal below to make your donation online:

Our sponsors, supporters, staff and volunteers continue to inspire us to meet the highest standards and use our resources in the best possible ways. We could not pursue our Dutch language and culture program for Atlanta’s children without your steadfast support.

Friends, your trust both humbles and encourages us.

familie Arts
familie Gerressen
familie Grootens
familie de Haan
familie Jansen
familie de Roode
familie Vooijs
familie van Winsen