REGISTRATIE & LESGELD

Voor inschrijvingen bij de Molenwiek kunt u contact opnemen met onze directeur Jiska van Ede via 404-542-1293 of via demolenwiek@hotmail.com of gebruik maken van het ‘Inschrijfformulier’.

De ervaring leert dat het goed is om eerst een proefles mee te draaien alvorens tot definitieve plaatsing van de leerling in een groep over te gaan. Bij leerlingen die net uit Nederland komen nemen wij altijd het advies van de vorige basisschool mee bij de plaatsing van de leerling in de juiste groep.

Het lesgeld voor 2018-2019 bedraagt:

Totaal Les– en inschrijfgeld $900 + $80 = $980
1 mei 2018
$90 + $80 = $170
1 september 2018
$270
1 december 2018
$270
1 maart 2019
$270
  • Indien ouders kiezen voor gespreide betaling, sturen we 3 maal per jaar een rekening.
  • Bij te late betaling wordt 10 procent over het te betalen bedrag per maand in rekening gebracht. Bij cheques die niet kunnen worden geïnd, worden de bankkosten in rekening gebracht. Alle cheques moeten worden uitgeschreven aan de Molenwiek.
  • Bij het 2e kind is de korting 10%, bij het 3e kind is de korting 30% over het lesgeld.
  • Er wordt geen korting op het lesgeld gegeven wegens verzuim, ziekte of andere redenen. In geval van verhuizing geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Voor terugkerende leerlingen:

  • Bij herhaalde inschrijving voor het volgende schooljaar dient het lesgeld voor 1 mei 2018 betaald te zijn. Indien ouders in termijnen betalen vragen we om het inschrijfgeld en de eerste maand van het nieuwe schooljaar.

Publicaties en formulieren

Hier vindt u de laatste versies van de Molenwiek publicaties en formulieren.

Placeholder Picture

Sinterklaasfeest 2018

Download
Placeholder Picture

Inschrijfformulier-1

Download
Placeholder Picture

Inschrijfformulier-2

Download
Placeholder Picture

Intake-formulier-1

Download
Placeholder Picture

Intake-formulier-2

Download
Placeholder Picture

Schoolgids

Download
Placeholder Picture

Financieel overzicht 2016 - 2017

Download

Vragen?

Stuur dan een email naar demolenwiek@hotmail.com.