Placeholder Picture

Gedegen onderwijs

In de Nederlandse en Vlaamse Taal en Cultuur

Het onderwijs

De Molenwiek richt zich op het bijhouden en het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Vlaamse kinderen die hier in Atlanta en omstreken wonen door middel van zowel taal als cultuuronderwijscultuur onderwijs (NTC-Onderwijs). Hierbinnen streven wij ernaar dat elk kind zijn/haar hoogst mogelijke niveau van de Nederlandse taal bereikt.

NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Wij proberen rekening te houden met deze diversiteit en de leerlingen zo gedifferentieerd mogelijk les te geven binnen hun groepen. De onderwijsmethoden die de Molenwiek hiervoor gebruikt worden ook gehanteerd op de basisscholen in Nederland:

  • De peutergroep maakt gebruik van Het peuterplein. Deze methode stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. We richten ons op taalontwikkeling maar ook op sociale en communicatieve vaardigheden. De peuters leren spelenderwijs door middel van themagericht werken, spelletjes doen, knutselen en verder vooral veel zingen.

  • Groep 1 en 2 maakt gebruik van De schatkist. Spelenderwijs worden nieuwe letters en woorden aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het taalgebruik (luisteren & spreken) en uitbreiding van de woordenschat.

  • Groep 3 is een cruciale groep binnen het primair onderwijs waarin de leerlingen van start gaan met lezen en spellen. Omdat dit leerjaar zo essentieel is voor het verdere succes van het kind verdelen wij de leerstof over 2 jaar. Kinderen die voor lopen en succesvol zijn in groep 3 wordt de mogelijkheid geboden dit jaar in 1 jaar af te ronden. De gebruikte lesmethode is Lijn 3.

  • De groepen 4-8 hanteren Taalactief 4 en maken daarnaast gebruik van Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen.

  • Voor onze leerlingen binnen het Voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de methode Nieuw Nederlands.

  • Tenslotte gebruiken wij Hotel Hallo voor onze zogenaamde R3 leerlingen, leerlingen die vooral basiskennis van het Nederlands willen verwerven. Deze methode focust vooral op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Helaas waren er voor het schooljaar 2017-2018 onvoldoende aanmeldingen voor deze groep.

Lezen

Leesonderwijs is een speerpunt op de agenda van zowel de Molenwiek als SNOB - de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Voor het verwerven en behouden van een taal is het maken van leeskilometers onontbeerlijk!

Om dit lezen te stimuleren heeft de Molenwiek een bibliotheek vol met kinderboeken. Daarnaast gebruiken wij het zogenaamde leeslogboek.
Dit leeslogboek is een heel belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat onze leerlingen daadwerkelijk leeskilometers maken.

Voor onze leerlingen in groep 1-2 betekent dit in de praktijk vaak voorlezen. De docenten hebben leeslogboeken gemaakt om het thuis lezen leuk en spannend te maken. Door middel van het leeslogboek kunnen ouders en docenten bijhouden welke boeken er gelezen zijn. In de leeslogboeken van deze kleuters is ook ruimte om opdrachten over de boeken te maken die vervolgens door de docent besproken worden.

Ook onze leerlingen in groep 3 tot 8 en het voortgezet onderwijs houden een leeslogboek bij.

Het Simpha-boek;
Jaarlijks reikt de Molenwiek tijdens de Kinderboekenweek twee exemplaren van een genomineerd kinderboek uit ter nagedachtenis van de in 2008 overleden oprichtster van de Molenwiek, Simpha Savelsbergh. Een exemplaar werd uitgereikt aan een leerling van de Molenwiek en een tweede exemplaar is opgenomen in de bibliotheek van de Molenwiek.

Cultuur

Als aanvulling op en ondersteuning van de taallessen wordt er aandacht besteed aan het Nederlandse en Vlaamse culturele erfgoed. Allereerst door middel van cultuuronderwijs in de vorm van thema gebonden projecten in de klas.

Buiten de klas organiseert de Molenwiek als onderdeel van het cultuuronderwijs een 4-tal culturele evenementen waaronder het Sinterklaasfeest, de Koningsdag en de Kinderboekenweek. Deze evenementen vinden meestal plaats tijdens het weekend.
Daar deze evenementen onderdeel uitmaken van ons curriculum worden alle leerlingen geacht aanwezig te zijn.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Bezoek onze impressies pagina voor meer....impressies!

Het team

De Molenwiek is een stichting zonder winstoogmerk, die geleid wordt door een schoolbestuur dat formeel verantwoordelijk is voor het beleid van de school. De directeur heeft de dagelijkse leiding en stuurt de docenten aan.

Placeholder Picture

Achter vlnr:
Ellen, Kiki, Anoek, Jacqueline, Liesbeth, Cindy en Benedicte

Voor vnl.:
Jerina, Tineke, Celine en Odette

Bestuur

Alijt Çot - voorzitter
Petra Seynhaeve - penningmeester en contactpersoon Belgische gemeenschap
Linda Li-Fo-Sjoe - secretaris
Peggy den Exter - marketing & pr
Henrike van Winsen - kwaliteit
Jiska van Ede - directeur

Docenten

Peutergroep — Vrijdagochtend: Kiki Edelman & Celine Admiraal
Groep 1: Ellen de Bliek & Jerina Vanneste
Groep 2: Odette Kamphuis & Benedicte Vreven
Groep 3: Jacqueline Waning & Celine Admiraal
Groep 4:
Liesbeth Hazenbroek
Groep 5:  Kiki Edelman & Anoek Ashley
Groep 6: Cindy Jorissen
Groep 7: Tineke van Varenberg
Voortgezet Onderwijs 1 — Zaterdag: Ellen de Bliek

1-op-1 lessen: Tineke van Varenberg
Nederlands voor volwassenen - Vrijdagochtend: Tineke van Varenberg

Bibliotheek

Dieuwertje Gerressen & Vicky van Bergen

Ipad Ondersteuning

Jaap de Roode
Cyndi Dieker
Ewald Ramp