Leuk leren bij de Nederlandse & Vlaamse School in Atlanta.

Toen ik in Atlanta woonde vond ik het leuk om naar de Molenwiek te gaan omdat ik daar mijn vriendinnen zag. Toen ik in Nederland was gekomen, kon ik dankzij de nederlandse les gewoon meedoen in de klas.

— Rosa Geluk - 12 jaar

In november 2012 verhuisden wij met ons gezin naar Roswell, Atlanta GA. Als ouders hadden we besloten om onze kinderen, van toen 9, 8 en 5 jaar, direct op De Molenwiek te plaatsen. Wij vonden het belangrijk dat ze zich vanaf het begin in Amerika thuis voelden door ze één keer in de week een middag naar De Molenwiek te sturen zodat ze hun vertrouwde taal konden blijven spreken en konden spelen met andere Nederlandse kinderen. Dit heeft ze in het begin veel goed gedaan. De lessen waren voor alle drie onze kinderen zeer goed te volgen omdat zij "vers" uit Nederland kwamen. Na een aantal maanden maakten zij zich de Engelse taal eigen en merkten wij als ouders al snel dat Engels hun voorkeur had om te spreken (ook al hadden wij thuis de regel dat wij altijd Nederlands met elkaar spraken, dit is moeilijk tegen te gaan). Wat belangrijk wordt het dan dat ze die ene middag in de week toch weer even werden verplicht om met de Nederlandse taal bezig te zijn. Buiten dat de kinderen naar de Nederlandse school gingen heb ik ook voor de klas gestaan als "hulp docent". Erg leuk om te doen en met kinderen te maken te hebben die allemaal naast Engels de Nederlandse taal machtig zijn. De ene uiteraard beter dan de ander maar dat maakte het een mooie uitdaging om ook de kinderen die de taal minder machtig waren erbij te betrekken en ze op een hoger niveau te krijgen. Ik heb dit met heel veel plezier gedaan.
Bij terugkeer in Nederland na ruim 2 1/2 jaar hadden zij alle drie een taalachterstand, hetgeen ook eigenlijk niet anders kan. Toch heeft De Molenwiek hen een goede basis meegegeven waardoor de achterstand snel weer was ingehaald. Dit had ongetwijfeld veel langer geduurd zonder De Molenwiek.

— Carolien Van der Lande

Met pijn in mijn hart heb ik afscheid genomen als leerkracht van Groep 1. En als moeder van 4 kinderen, die allen enkele of meerdere jaren bij de Molenwiek hebben les gehad, draag ik de Molenwiek een heel warm hart toe. De juffen en ouders verbonden aan de school zorgen voor een toegewijde en gezellige Nederlandse community in Atlanta. Dat was voor mij een warm bad. Culturele dagen en de Sinterklaas viering zullen we nooit vergeten. Daarnaast zijn de lesmethoden academisch op Nederlandse niveau. Ook is er veel flexibiliteit voor kinderen die niet meteen aansluiten op het Nederlandse groepsniveau.
Voor de kinderen is het soms best lastig om na Engelstalige school nog 3 uur in de banken te zitten. Maar door de creativiteit en de inzet van de juffen (en bestuur), worden de lessen zowel zeer effectief als leuk ervaren. Ik ben zeer onder de indruk van lesmethode die in Groep 3 wordt geïntroduceerd, waardoor mijn jongste zoontje, die weinig Nederlands sprak, wel heel goed kan lezen en schrijven. Het spreken gaat hierdoor nu steeds beter.
Het lijkt best wel als een hele investering, in tijd en geld, maar mijn advies is om al meteen te beginnen. Ik ben pas na een aantal jaar bij de Molenwiek ingestapt en heb daar wel spijt van. De oudste kids hebben de grondbeginselen gemist en de inhaalslag niet helemaal gemaakt.

— Nicolien Eckelboom